Realizacja projektu „Aktywni Przez Cały Rok”.

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu od 22 lipca 2020r. do 31 marca 2021r. realizuje projekt „Aktywni Przez Cały Rok”. W ramach projektu zrealizowaliśmy już letni i zimowy obóz sportowy, oraz końca dobiega realizacja zajęć sportowych w 3 sekcjach pływackich grupowych, 1 sekcji ogólnorozwojowej grupowej i 1 sekcji pływackiej indywidualnej. W projekcie wzięło udział 76 osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Celem głównym projektu było doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć. Dzięki cyklicznym zajęciom i wykwalifikowanej kadrze trenersko – instruktorskiej niepełnosprawni uczestnicy nabyli, rozwijali i podtrzymują umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. W ramach projektu zakupione zostały sprzęt i odzież sportowa do realizacji zajęć i podniesienia ich atrakcyjności. Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Brak możliwości komentowania.