Ogólnorozwojowa

Organizacja zajęć sekcji sportowych jest częścią naszego długofalowego procesu szkoleniowego, a jednym z jego podstawowych elementów jest sekcja ogólnorozwojowa. Zróżnicowanie niepełnosprawności dzieci i młodzieży, która bierze udział w naszych zajęciach pozwala zrozumieć potrzebę istnienia takiej sekcji. W zajęciach biorą udział dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną z ukierunkowaniem na dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną lekką. Zajęcia Sekcji ogólnorozwojowej aktualnie prowadzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi: Agata Wrońska – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor fitness i gimnastyki oraz gimnastyki korekcyjnej, oraz Andrzej Pacholarz – instruktor kulturystyki i koszykówki. Sekcja ma na celu ukierunkowanie jej uczestników na rekreację i zdrowie, a tego typu regularne zajęcia pozwalają również na wyselekcjonowanie uzdolnionych sportowo zawodników. Zajęcia sekcji ogólnorozwojowej odbywają się na sali gimnastycznej, a jej główne cele to:

  • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do sportu, niezależnie od ich statusu materialnego,
  • poprawę kondycji fizycznej,
  • rozwijanie samodzielności i samodyscypliny niepełnosprawnych,
  • usprawnienie koordynacji ruchowej,
  • poprawę motoryki małej i dużej,
  • wyrównywanie zaburzeń integracji sensorycznej,
  • naukę pracy w grupie,
  • uczestnictwo w grach zespołowych oraz testach sprawnościowych.

Zajęcia sekcji mają zaszczepić zdrowy styl życia, oraz być formą rehabilitacji niepełnosprawnych. Ta forma stanowiąc pierwszy krok na drodze do sportu jest równocześnie krokiem dzieci i młodzieży do pełnego udziału w życiu społecznym.

Brak możliwości komentowania.