Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu zarejestrowaliśmy 17.11.2011 r. Członkami są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego. Nasi zawodnicy realizują się zarówno amatorsko jak i na poziomie wyczynowym w sekcjach sportowych:

  • pływackiej,
  • wspinaczkowej,
  • ogólnorozwojowej,
  • tenisa stołowego,
  • tenisa ziemnego,
  • narciarskiej/monoski,
  • parasnowboardu;

Od czasu powstania DSS zrealizowaliśmy liczne projekty współfi­nansowane z programów PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków. Naszymi partnerami w realizacji celów statutowych są: Polski Komitet Paraolimpijski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Oprócz zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych organizujemy letnie i zimowe obozy sportowe, oraz imprezy sportowe w tym rangi Mistrzostw Polski. IKS DSS z uwagą buduje zaufanie instytucji wspierających – dzięki temu udaje się nam tworzyć sport niepełnosprawnych w Krakowie i Powiecie Krakowskim.

Brak możliwości komentowania.