Zapisy na zajęcia piłki ręcznej i tańca sportowego.

Do 4 kwietnia 2021 można zgłaszać chęć uczestnictwa w nowych zajęciach z piłki ręcznej i tańca sportowego. Zajęcia planowo rozpoczną się w połowie kwietnia. W przypadku dalszych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, termin rozpoczęcia się zajęć będzie przesunięty.

Zajęcia mają charakter integracyjny i skierowane są do dzieci i młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej.
Zajęcia odbywać się będą na salach sportowych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorsko – pedagogiczną.
Zajęcia realizowane dzięki udzielonemu grantowi w projekcie „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” nr RPMP.09.03.00-12-0001/19 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Brak możliwości komentowania.