Realizacja projektu pn. „Aktywni mimo barier”

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu zaprasza osoby niepełnosprawne w szczególności z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku do udziału w projekcie.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia pływackie indywidualne i grupowe: rekreacyjne i wyczynowe, wyjazdy na zawody pływackie i zgrupowania treningowe. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt: iksdsskrak@gmail.com

Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Miejską Kraków, oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

logo Kraków

Brak możliwości komentowania.