Realizacja projektu pn. „Aktywni Razem”

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu zaprasza rodziny z dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym do udziału w projekcie.

Zadanie obejmuje organizację i realizację cyklu warsztatów na basenie i 2 eventy integracyjne dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub
dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym. Dla osób niepełnosprawnych zorganizowane i przeprowadzone zostaną zajęcia ruchowe w wodzie z zakresu: koncepcji Halliwick, nauki i doskonalenia pływania, ponadto gry wodne: koszykówka wodna, lub piłka wodna. W tym samym czasie dla rodziców, rodzeństwa osób niepełnosprawnych zorganizowane i przeprowadzone zostaną również zajęcia ruchowe w wodzie z zakresu: nauki i doskonalenia pływania, aqua fitness, trening oporowy, ponadto gry wodne: koszykówka wodna, lub piłka wodna.
Zajęcia będą prowadzone w grupach w weekendy.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt: iksdsskrak@gmail.com

Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Miejską Kraków.

logo Kraków

Brak możliwości komentowania.