Zajęcia sekcji sportowych w projekcie „Aktywni przez cały rok II”.

Niepełnosprawni beneficjenci projektu kontynuują po wakacjach zajęcia w grupowych i indywidualnych sekcjach sportowych: pływackich, tanecznych i ogólnorozwojowej. W ramach projektu zakupiono odzież i obuwie sportowe, z których uczestnicy skorzystają podczas zajęć. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenersko – instruktorską  wspomaganą przez wolontariuszy. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Efektami lepszej sprawności fizycznej i poprawy umiejętności sportowych BO są między innymi starty w imprezach sportowych z sukcesami w postaci medali.

Celem głównym projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości komentowania.