Realizacja projektu: „My też Pływamy III”

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu zaprasza osoby niepełnosprawne, w szczególności dzieci i młodzież na zajęcia sekcji pływackiej. Zajęcia prowadzone będą na pływalni na os. Handlowym 4 i na pływalni AWF w Krakowie. W ramach zadania zaplanowane zostały dodatkowo wyjazdy na zawody, obóz pływacki i indywidualizacja planów treningowych. Zajęcia prowadzone będą przez…

Więcej..

Realizacja projektu: „Akademia Sportowa dla Osób Niepełnosprawnych”

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu zaprasza osoby niepełnosprawne, w szczególności dzieci i młodzież na zajęcia ogólnorozwojowe i taneczne. Zajęcia prowadzone będą w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę trenersko – instruktorską. Zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej..

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 28-30.05.2021r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KRAKÓW 28-30.05.2021r.             I. CEL Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. Możliwość weryfikacji stopnia wyszkolenia zawodników z poszczególnych klubów sportowych. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu. Utrwalanie i rozwijanie zdolności…

Więcej..

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok II” współfinansowanego ze środków PFRON

05Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok II” współfinansowanego ze środków PFRON. Celem głównym Projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z terenu województwa małopolskiego (dodatkowo śląskiego i podkarpackiego), poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają…

Więcej..

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu dzięki podpisaniu umowy o powierzenie grantu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizuje w okresie od września do końca grudnia 2020 r. realizuje grant w ramach projektu “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER…

Więcej..

Aktywni przez cały rok

Projekt współfinansowany ze środków PFRON IKS DSS informuje o realizacji projektu „Aktywni przez cały rok„. Okres realizacji projektu 22.07.2020r. – 31.03.2021r. Cel projektu: Celem głównym projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z terenu województwa małopolskiego, poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają…

Więcej..

Aktywny Kraków

IKS DSS serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „AKTYWNY KRAKÓW” realizowanego w terminie od 21.03.2016 do 30.11.2016r. W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane i przeprowadzone cykliczne zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych w tym: indywidualne zajęcia nauki pływania; grupowe zajęcia pływackie; grupowe sportowe zajęcia ogólnorozwojowe; grupowe zajęcia koszykówki na wózkach; Główne…

Więcej..

Walne Zgromadzenie Członków IKS DSS

Zarząd IKS DSS informuje o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 22.03.2016r. o godzinie 19.00, w Auli – Pawilon D na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27.   Planowany porządek zebrania: Otwarcie spotkania oraz przedstawienie porządku obrad. Zatwierdzenie porządku obrad. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków oraz…

Więcej..