Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok III” współfinansowanego ze środków PFRON

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. "Aktywni przez cały rok II" współfinansowanego ze środków PFRON

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z terenu województwa małopolskiego (dodatkowo śląskiego i mazowieckiego), poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych…

Więcej..

Zajęcia sekcji sportowych w projekcie „Aktywni przez cały rok II”.

Niepełnosprawni beneficjenci projektu kontynuują po wakacjach zajęcia w grupowych i indywidualnych sekcjach sportowych: pływackich, tanecznych i ogólnorozwojowej. W ramach projektu zakupiono odzież i obuwie sportowe, z których uczestnicy skorzystają podczas zajęć. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenersko – instruktorską  wspomaganą przez wolontariuszy. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Efektami lepszej sprawności fizycznej i poprawy umiejętności sportowych BO są między innymi starty…

Więcej..

Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Miasta Krakowa do udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania. Chętnych prosimy o kontakt na adres mailowy: drugastronasportu@gmail.com Zajęcia odbywać się będą na pływalni Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78. Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej..

Realizacja projektu: „My też Pływamy III”

Realizacja projektu: „My też Pływamy III”

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu zaprasza osoby niepełnosprawne, w szczególności dzieci i młodzież na zajęcia sekcji pływackiej. Zajęcia prowadzone będą na pływalni na os. Handlowym 4 i na pływalni AWF w Krakowie. W ramach zadania zaplanowane zostały dodatkowo wyjazdy na zawody, obóz pływacki i indywidualizacja planów treningowych. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę trenersko – instruktorską. Cele zadania: zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych…

Więcej..

Realizacja projektu: „Akademia Sportowa dla Osób Niepełnosprawnych”

Realizacja projektu: „Akademia Sportowa dla Osób Niepełnosprawnych”

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu zaprasza osoby niepełnosprawne, w szczególności dzieci i młodzież na zajęcia ogólnorozwojowe i taneczne. Zajęcia prowadzone będą w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę trenersko – instruktorską. Zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej..

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 28-30.05.2021r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 28-30.05.2021r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KRAKÓW 28-30.05.2021r.             I. CEL Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. Możliwość weryfikacji stopnia wyszkolenia zawodników z poszczególnych klubów sportowych. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. Popularyzacja dyscypliny pływanie…

Więcej..

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok II” współfinansowanego ze środków PFRON

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. "Aktywni przez cały rok II" współfinansowanego ze środków PFRON

05Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni przez cały rok II” współfinansowanego ze środków PFRON. Celem głównym Projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z terenu województwa małopolskiego (dodatkowo śląskiego i podkarpackiego), poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania ON.…

Więcej..

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu dzięki podpisaniu umowy o powierzenie grantu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizuje w okresie od września do końca grudnia 2020 r. realizuje grant w ramach projektu “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem grantu…

Więcej..