Walne Zgromadzenie Członków IKS DSS

Zarząd IKS DSS informuje o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 22.03.2016r. o godzinie 19.00, w Auli – Pawilon D na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27.

 

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie spotkania oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków oraz Protokolanta.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2015.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
 9. Informacja Zarządu o podjętych i planowanych działaniach Stowarzyszenia w roku 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany logo Stowarzyszenia.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie spotkania.

 

Przypominamy że obecność na Walnym Zgromadzeniu jest jednym z podstawowych obowiązków członków Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *