Unieważnienie zapytania ofertowego nr 22/2022 w postępowaniu na usługę zakwaterowania i wyżywienia oraz wynajmu obiektów sportowych w okresie 28.12-30,12.2022 r. oraz 31.12.2022 r. – 02.01.2023 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 22/2022 w postępowaniu na usługę zakwaterowania i wyżywienia oraz wynajmu obiektów sportowych w okresie 28.12-30,12.2022 r. oraz 31.12.2022 r. – 02.01.2023 r.

Zamawiający – Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu z siedzibą przy Osiedle Centrum B7, 31-927 Kraków, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 22/2022, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę zakwaterowania i wyżywienia oraz wynajmu obiektów sportowych w okresie 28.12-30,12.2022 r. oraz 31.12.2022 r. – 02.01.2023 r.

Przyczyna unieważnienia postępowania: ze względów logistycznych w wymienionych terminach nie uda się zebrać zadeklarowanej liczby osób. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Brak możliwości komentowania.