Realizacja projektu „Aktywni przez cały rok III”

IKS DSS Kraków realizuje projekt pn: „Aktywni przez cały rok III”. W zadaniu bierze udział 109 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu realizujemy zajęcia sportowe: pływackie, ogólnorozwojowe, taneczne, koszykówka na wózkach, tenis stołowy, badminton, tenis ziemny, fizykoterapia i treningi kondycyjne. W wakacje odbędą się letni obóz sportowy, obóz pływacki i zgrupowanie pływackie. We wrześniu będziemy kontynuować zajęcia sportowe. W sezonie zimowym na BO czekają: obóz zimowy i zgrupowania narciarsko – snowboardowe i zgrupowania pływackie. Osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie otrzymają sprzęt i odzież sportową. Przed nami dużo pracy ale warto się zaangażować w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Z niepełnosprawnymi pracuje wykwalifikowana kadra trenersko – instruktorska, fizjoterapeuci, masażyści, psycholog, pedagog, obsługa medyczna. Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo PFRON

Celem projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości komentowania.