Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 28/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Kraków, 21.12.2021 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 28/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w
 związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia podczas obozu sportowego w okresie od 18.02.2022 r. do 20.02.2022 r. i/lub od 11.03.2022 r. do 13.03.2022 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

  1. Postępowanie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. a)Trener/ instruktor w terminie 18-20.02.2021 r.:
  4. Marek Możdżeń, P. Dominik Pieszczyński

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. b)Trener/ instruktor w terminie 11-13.03.2021 r.:
  2. Marek Możdżeń, P. Dominik Pieszczyński

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Marek Możdżeń Trener/ instruktor w terminie 18-20.02.2021 r. Cena 100
2 Dominik Pieszczyński Trener/ instruktor w terminie 18-20.02.2021 r. Cena 100
3 Marek Możdżeń Trener/ instruktor w terminie 11-13.03.2021 r. Cena 100
4 Dominik Pieszczyński Trener/ instruktor w terminie 11-13.03.2021 r. Cena 100

Brak możliwości komentowania.