Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 20/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Kraków, 28.06.2021 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 20/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia podczas obozu tanecznego w okresie od 11.07.2021 r. do 22.07.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

  1. Postępowanie z dnia 18 czerwca 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. a)Trener/ instruktor:
  4. Marek Możdżeń, P. Łukasz Marszałek, P. Agata Wrońska

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, że nie otrzymano oferty na prowadzenie zajęć przez jednego trenera/ instruktora, wybór zostanie dokonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Marek Możdżeń Trener/ instruktor Cena 100
2 Łukasz Marszałek Trener/ instruktor Cena 100
3 Agata Wrońska Trener/ instruktor Cena 100

 

Brak możliwości komentowania.