Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 18/2022 z dnia 4 lipca 2022 r.

Kraków, 12.07.2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 18/2022 z dnia 4 lipca 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeuty/ masażysty prowadzących zajęcia podczas obozu kondycyjnego – 5 dniowego w okresie od 01.08.2022 r. do 05.08.2022 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

1.       Postępowanie z dnia 4 lipca 2022 r.

2.       Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a)      Trener/ instruktor:

P. Agata Wrońska, P. Marek Możdżeń

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałego jednego trenera/instruktora, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

b)      Fizjoterapeuta/ masażysta:

P. Łukasz Marszałek

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Agata Wrońska

Trener/ instruktor

Cena

100

2

Marek Możdżeń

Trener/ instruktor

Cena

100

3

Łukasz Marszałek

Fizjoterapeuta/ masażysta

Cena

100

Brak możliwości komentowania.