Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 15/2022 z dnia 4 lipca 2022 r.

Kraków, 12.07.2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 15/2022 z dnia 4 lipca 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego
w dniach 24.07-30.07.2022 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

  1. Postępowanie z dnia 4 lipca 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

– w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej:

Grand Andrzej Grygiel, który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Grand Andrzej Grygiel

Cena

100

– w zakresie usługi wynajmu obiektów sportowych:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, działający z upoważnienia Gminy Miasta Dębicy, który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy
działający z upoważnienia Gminy Miasta Dębica

Cena

100

Brak możliwości komentowania.