Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 12/2021 z dnia 4 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Kraków, 12.05.2021 r.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 12/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 12.05.2021 r. do 31.03.2022 r. oraz trenera/instruktora przygotowującego indywidualny plan treningowy w okresie 05.2021 r. oraz 11.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

  1. Postępowanie z dnia 4 maja 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złoży Oferent:
  • a)Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa:
  • Krzysztof Małek (200 h), P. Łukasz Marszałek (200 h), P. Andrzej Pacholarz (200 h), Barbara Franczyk-Szęklewska Dream Swim (200 h), P. Agata Wrońska (200 h), P. Łukasz Józkowicz (200 h), P. Jakub Wojcieszek (200 h), P. Marek Możdzeń (400 h)

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  • b)Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna:
  • Andrzej Pacholarz (120 h), P. Agata Wrońska (120 h), P. Jakub Wojcieszek (120 h), P. Anna Kokorudz (60 h)

który spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi w zakresie 60 godzin prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

  1. c)Trener/ instruktor sekcja ogólnorozwojowa:
  2. Krzysztof Małek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. d)Trener/ instruktor przygotowujący indywidualne plany treningowe:
  2. Krzysztof Małek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Liczba godzin Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Krzysztof Małek Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 200 Cena 100
2 Łukasz Marszałek Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 200 Cena 100
3 Andrzej Pacholarz Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 200 Cena 100
4 Barbara Franczyk-Szęklewska Dream Swim Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 200 Cena 100
5 Agata Wrońska Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 200 Cena 100
6 Łukasz Józkowicz Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 200 Cena 100
7 Jakub Wojcieszek Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 200 Cena 100
8 Marek Możdzeń Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 400 Cena 100
9 Andrzej Pacholarz Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna 120 Cena 100
10 Agata Wrońska Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna 120 Cena 100
11 Jakub Wojcieszek Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna 120 Cena 100
12 Anna Kokorudz Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna 60 Cena 100
13 Łukasz Marszałek Trener/ instruktor sekcja ogólnorozwojowa 80 Cena 100
14 Łukasz Marszałek Trener/ instruktor przygotowujący indywidualne plany treningowe 122 Cena 100

Brak możliwości komentowania.