Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 04/2022 z dnia 5 maja 2022 r.

Kraków, 13.05.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 04/2022 z dnia 5 maja 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego
w dniach 20.05-22.05.2022 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

  1. Postępowanie z dnia 5 maja 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

– w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej:

Grand Andrzej Grygiel, który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Grand Andrzej Grygiel Cena 100

– w zakresie usługi wynajmu obiektów sportowych:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, działający z upoważnienia Gminy Miasta Dębicy, który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy
działający z upoważnienia Gminy Miasta Dębica
Cena 100

Brak możliwości komentowania.