Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 02/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów, psychologa/ pedagoga, fizjoterapeuty/ masażysty  oraz obsługi medycznej  prowadzących zajęcia podczas obozu sportowego
w okresie od 31.07.2020 r. do 09.08.2020 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok”.

  1. Postępowanie z dnia 22 lipca 2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a) Trener/ instruktor:
Karolina Pawlicka

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trzech  trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

b) Psycholog/padagog:
Elżbieta Łapa

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

c) Fizjoterapeuta/masażysta:

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

d) Obsługa medyczna:
Olgierd Koperkiewicz

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Karolina Pawlicka Trener/ instruktor Cena 100
2 Elżbieta Łapa Psycholog/pedagog Cena 100
3 Olgierd Koperkiewicz Obsługa medyczna Cena 100

Brak możliwości komentowania.