Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.

Kraków, 18.01.2023 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.

w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu kondycyjnego

w dniach 20-22.01.2023 r.

w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

 

  1. Postępowanie z dnia 10 stycznia 2023 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

– Geovita S.A., który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Geovita S.A.

Cena

100

Brak możliwości komentowania.