Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 30/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Kraków, 21.12.2021 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 30/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów, fizjoterapeuty/masażysty, psychologa/pedagoga, obsługi medycznej prowadzących zajęcia podczas obozu sportowego w okresie od 21.01.2022 r. do 30.01.2022 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II

  1. Postępowanie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. Trener/ instruktor:
  4. Agata Wrońska, P. Krzysztof Małek, P. Andrzej Pacholarz, P. Łukasz Marszałek, P. Marek Możdżeń,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałego jednego trenera/instruktora, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

  1. Psycholog/pedagog:
  2. Elżbieta Łapa,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

  1. Fizjoterapeuta/masażysta:
  2. Aldona Woźniak

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

  1. Obsługa medyczna:

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Agata Wrońska Trener/ instruktor Cena 100
2 Krzysztof Małek Trener/ instruktor Cena 100
3 Andrzej Pacholarz Trener/ instruktor Cena 100
4 Łukasz Marszałek Trener/ instruktor Cena 100
5 Marek Możdżeń Trener/ instruktor Cena 100
6 Elżbieta Łapa Psycholog/pedagog Cena 100
7 Aldona Woźniak Fizjoterapeuta/ masażysta Cena 100

Brak możliwości komentowania.