Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 25/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Kraków, 05.01.2023 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 25/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozów kondycyjnych
w dniach 13-15.01.2023 r. i/lub 03-05.03.2023 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

  1. Postępowanie z dnia 28 grudnia 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

– w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej w okresie 13-15.01.2023 r. i 03-05.03.2023 r.:

Grand Andrzej Grygiel, który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Grand Andrzej Grygiel

Cena

100

– w zakresie usługi wynajmu obiektów sportowych 13-15.01.2023 r. i 03-05.03.2023 r.:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, działający z upoważnienia Gminy Miasta Dębicy, który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy
działający z upoważnienia Gminy Miasta Dębica

Cena

100

Brak możliwości komentowania.