Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 25/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Kraków, 11.08.2021 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 25/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego, akcesoriów specjalistycznych sportowych dla beneficjentów ostatecznych (uczestników) w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

  1. Postępowanie z dnia 3 sierpnia 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę w poniższym zakresie złożyła firma:

– Player One Sp. z o.o.która spełniła wszystkie wymogi formalne
i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Lp.

Nazwa firmy

Nazwa sprzętu/ akcesoriów/ odzieży

Ilość

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Player One Sp. z o.o.

Yonex, rakieta do badmintona GR 360

25

cena

100 pkt.

Brak możliwości komentowania.