Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 24/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Kraków, 04.01.2023 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 24/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeuty/ masażysty prowadzących zajęcia podczas obozu kondycyjnego w okresie 06-08.01.2023 r. i/lub 20-22.01.2023 r. i/lub 29-31.01.2023 r. i/lub 31.01-02.02.2023 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

1.       Postępowanie z dnia 27 grudnia 2022 r.

2.       Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a)      Trener/ instruktor w terminie 06-08.01.2023 r.:

P. Krzysztof Małek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

b)      Fizjoterapeuta/ masażysta w terminie 06-08.01.2023 r.:

Remson Adrian Świerczek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

c)       Trener/ instruktor w terminie 20-22.01.2023 r.:

P. Krzysztof Małek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

d)      Fizjoterapeuta/ masażysta w terminie 20-22.01.2023 r.:

Remson Adrian Świerczek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

e)      Trener/ instruktor w terminie 29-31.01.2023 r.:

P. Krzysztof Małek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

f)        Fizjoterapeuta/ masażysta w terminie 29-31.01.2023 r.:

Remson Adrian Świerczek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

g)       Trener/ instruktor w terminie 31.01-02.02.2023 r.:

P. Krzysztof Małek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

h)      Fizjoterapeuta/ masażysta w terminie 31.01-02.02.2023 r.:

Remson Adrian Świerczek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Krzysztof Małek

Trener/ instruktor w terminie 06-08.01.23 r.

Cena

100

2

Remson Adrian Świerczek

Fizjoterapeuta/ masażysta w terminie 06-08.01.23 r.

Cena

100

3

Krzysztof Małek

Trener/ instruktor w terminie 20-22.01.23 r.

Cena

100

4

Remson Adrian Świerczek

Fizjoterapeuta/ masażysta w terminie 20-22.01.23 r.

Cena

100

5

Krzysztof Małek

Trener/ instruktor w terminie 29-31.01.23 r.

Cena

100

6

Remson Adrian Świerczek

Fizjoterapeuta/ masażysta w terminie 29-31.01.23 r.

Cena

100

7

Krzysztof Małek

Trener/ instruktor w terminie 31.01-02.02.23 r.

Cena

100

8

Remson Adrian Świerczek

Fizjoterapeuta/ masażysta w terminie 31.01-02.02.23 r.

Cena

100

Brak możliwości komentowania.