Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 23/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Kraków, 04.01.2023 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 23/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego
w dniach 06-08.01.2023 r. i/lub 20-22.01.2023 r. i/lub 29-31.01.2023 r. i/lub 31.01-02.02.2023 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

  1. Postępowanie z dnia 27 grudnia 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

– w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych w terminie 06-08.01.2023 r.:

Geovita S.A., który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Geovita S.A.

Cena

100

– w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych w terminie 29-31.01.2023 r.:

Geovita S.A., który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Geovita S.A.

Cena

100

– w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych w terminie 31.01-02.02.2023 r.:

Geovita S.A., który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Geovita S.A.

Cena

100

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu unieważnienia część zapytania ofertowego nr 23/2022 w postępowaniu na usługę zakwaterowania i wyżywienia oraz wynajmu obiektów sportowych w okresie 20-22.01.2023 r.

Zamawiający – Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu z siedzibą przy Osiedle Centrum B7, 31-927 Kraków, zawiadamia o unieważnieniu części postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 23/2022, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę zakwaterowania i wyżywienia oraz wynajmu obiektów sportowych w okresie 20-22.01.2023 r.

Brak możliwości komentowania.