Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 23/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

Kraków, 28.07.2021 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 23/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów, psychologa/ pedagoga, fizjoterapeuty/ masażysty  oraz obsługi medycznej  prowadzących zajęcia podczas obozu sportowego w okresie od 13.08.2021 r. do 22.08.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

1.      Postępowanie z dnia 20 lipca 2021 r.

2.      Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a)     Trener/ instruktor:

P. Andrzej Pacholarz, P. Jakub Wojcieszka, P. Marek Możdżeń, P. Łukasz Marszałek, P. Agata Wrońska

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

b)     Fizjoterapeuta/ masażysta:

P. Aldona Woźniak

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

c)      Psycholog/ pedagog:

P. Elżbieta Łapa

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty

Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Andrzej Pacholarz

Trener/ instruktor

Cena

100

2

Jakub Wojcieszek

Trener/ instruktor

Cena

100

3

Marek Możdżeń

Trener/ instruktor

Cena

100

4

Łukasz Marszałek

Trener/ instruktor

Cena

100

5

Agata Wrońska

Trener/ instruktor

Cena

100

6

Aldona Woźniak

Fizjoterapeuta/ masażysta

Cena

100

7

Elżbieta Łapa

Psycholog/ pedagog

Cena

100

Brak możliwości komentowania.