Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 22/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

Kraków, 28.07.2021 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 22/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 13.08-22.08.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”. 

  1. Postępowanie z dnia 20 lipca 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie

Cena

100

Brak możliwości komentowania.