Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 21/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Kraków, 30.08.2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 21/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/ masażystów oraz obsługi medycznej prowadzących zajęcia podczas obozu kondycyjnego – III w okresie od 02.09.2022 r. do 11.09.2022 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

  1. Postępowanie z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. a)Trener/ instruktor:
  4. Michał Kruk, P. Szymon Piwowar,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. b)Fizjoterapeuta/ masażysta:
  2. Zuzanna Bestry, P. Małgorzata Koźmińska,

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. c)Obsługa medyczna:
  2. Magdalena Kuckowicz,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Michał Kruk Trener/ instruktor Cena 100
2 Szymon Piwowar Trener/ instruktor Cena 100
3 Zuzanna Bestry Fizjoterapeuta/ masażysta Cena 100
4 Małgorzata Koźmińska Fizjoterapeuta/ masażysta Cena 100
5 Magdalena Kuckowicz Obsługa medyczna Cena 100

Brak możliwości komentowania.