Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 19/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Kraków, 28.06.2021 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 19/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeuty/masażysty prowadzących zajęcia podczas obozu aktywizacyjnego w okresie od 03.07.2021 r. do 10.07.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

  1. Postępowanie z dnia 18 czerwca 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. a)Trener/ instruktor:
  4. Marek Możdżeń, Barbara Franczyk-Szęklewska Dream Swim, P. Jakub Wojcieszek

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. b)Fizjoterapeuta/ masażysta:
  2. Łukasz Marszałek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Marek Możdżeń Trener/ instruktor Cena 100
2 Barbara Franczyk-Szęklewska Dream Swim Trener/ instruktor Cena 100
3 Jakub Wojcieszek Trener/ instruktor Cena 100
4 Łukasz Marszałek Fizjoterapeuta/ masażysta Cena 100

 

Brak możliwości komentowania.