Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 17/2021 z dnia 04 czerwca 2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 17/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 21.06.2021 r. do 31.03.2022 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

  1. Postępowanie z dnia 4 czerwca 2021 r.
  2. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Brak możliwości komentowania.