Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 15/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Kraków, 09.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 15/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 11.07-22.07.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

 

  1. Postępowanie z dnia 31 maja 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

– w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych:

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o., który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. Cena 100

 

 Dziękuję wszystkim Oferentom za złożone oferty.

Brak możliwości komentowania.