Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 14/2022 z dnia 4 lipca 2022 r.

Kraków, 12.07.2022 r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 14/2022 z dnia 4 lipca 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów, psychologa/ pedagoga, fizjoterapeutów/ masażystów oraz obsługi medycznej  prowadzących zajęcia podczas obozu sportowego
w okresie od 13.07.2022 r. do 22.07.2022 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

1.       Postępowanie z dnia 4 lipca 2022 r.

2.       Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a)      Trener/ instruktor:

P. Marek Możdżeń, P. Łukasz Marszałek, P. Agata Wrońska, P. Adrianna Możdżeń,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

b)      Fizjoterapeuta/ masażysta:

P. Aldona Woźniak, P. Andrzej Pacholarz

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

c)       Psycholog/ pedagog:

P. Ewa Płoskonka

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

d)      Obsługa medyczna:

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Nr oferty

Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia

Kryterium

Punkty przyznane łącznie

1

Marek Możdżeń

Trener/ instruktor

Cena

100

2

Łukasz Marszałek

Trener/ instruktor

Cena

100

3

Agata Wrońska

Trener/ instruktor

Cena

100

4

Adrianna Możdżeń

Trener/ instruktor

Cena

100

5

Aldona Woźniak

Fizjoterapeuta/ masażysta

Cena

100

6

Andrzej Pacholarz

Fizjoterapeuta/ masażysta

Cena

100

7

Ewa Płoskonka

Psycholog/ pedagog

Cena

100

Brak możliwości komentowania.