Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 13/2021 z dnia 4 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Kraków, 12.05.2021 r.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 13/2021 z dnia 4 maja 20210 r. w związku z postępowaniem dotyczącym usługi wynajmu/ wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji ogólnorozwojowej w okresie 12.05.2021 r. – 31.03.2022 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

  1. Postępowanie z dnia 4 maja 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krakowie, który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krakowie Cena 100

 

Brak możliwości komentowania.