Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 11/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Kraków, 14.06.2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 11/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia podczas zajęć sekcji sportowych i/lub fizjoterapeuty/ masażysty prowadzących zajęcia rehabilitacyjne w okresie od 14.06.2022 r. do 31.03.2023 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 1. Postępowanie z dnia 6 czerwca 2022 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złoży Oferent:

 1. a)Trener/ instruktor uzupełniająca sekcja pływacka:
 2. Marek Możdzeń,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. b)Trener/ instruktor sekcja badmintona:
 2. Marek Możdżeń,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez drugiego trener/instruktora, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

 1. c)Trener/ instruktor sekcja tenisa ziemnego:
 2. Krzysztof Małek,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. d)Trener/ instruktor sekcja tenisa stołowego:
 2. Andrzej Pacholarz,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. e)Trener/ instruktor sekcja taneczna:
 2. Łukasz Marszałek,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. f)Trener/ instruktor sekcja koszykówki:
 2. Michał Kruk, P. Szymon Piwowar,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. g)Fizjoterapeuta/ masażysta dla BO z sekcji pływackiej:
 2. Marek Możdżeń,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. h)Fizjoterapeuta/ masażysta dla BO z sekcji koszykówki:
 2. Zuzanna Bestry (80), P. Małgorzata Koźmińska (80 h),

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Liczba godzin Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Marek Możdzeń Trener/ instruktor uzupełniająca sekcja pływacka 260 Cena 100
2 Marek Możdzeń Trener/ instruktor sekcja badmintona 80 Cena 100
3 Krzysztof Małek Trener/ instruktor sekcja tenisa ziemnego 60 Cena 100
4 Andrzej Pacholarz Trener/ instruktor sekcja tenisa stołowego 60 Cena 100
5 Łukasz Marszałek Trener/ instruktor sekcja taneczna 80 Cena 100
6 Michał Kruk Trener/ instruktor sekcja koszykówki 160 Cena 100
7 Szymon Piwowar Trener/ instruktor sekcja koszykówki 160 Cena 100
8 Marek Możdżeń Fizjoterapeuta/ masażysta dla BO z sekcji pływackiej 80 Cena 100
9 Zuzanna Bestry Fizjoterapeuta/ masażysta dla BO z sekcji koszykówki 80 Cena 100
10 Małgorzata Koźmińska Fizjoterapeuta/ masażysta dla BO z sekcji koszykówki 80 Cena 100

Brak możliwości komentowania.