Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 10/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Kraków, 14.06.2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 10/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym usługi wynajmu/ wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych
w okresie 14.06.2022 r. – 31.03.2023 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

  1. Postępowanie z dnia 6 czerwca 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę w zakresie:
  1. a)wynajem hali sportowej z boiskiem do gry w koszykówkę na wózkach, w liczbie 160 godzin, złożyła:

Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. b)wynajem Sali gimnastycznej do gry w tenisa ziemnego, w liczbie 60 godzin, złożyła:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 Kraków, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. c)wynajem Sali gimnastycznej do zajęć tanecznych, w liczbie 80 godzin, złożył:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krakowie, który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Zakres oferty Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych Wynajem hali sportowej z boiskiem do gry w koszykówkę na wózkach, w liczbie 160 godzin Cena 100
2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 Kraków Wynajem Sali gimnastycznej do gry w tenisa ziemnego, w liczbie 60 godzin Cena 100
3 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krakowie Wynajem Sali gimnastycznej do zajęć tanecznych, w liczbie 80 godzin Cena 100

  1. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi:
  2. wynajem 2 torów pływackich/ wstęp na pływalnię, w liczbie 180 godzin,
  3. wynajem Sali gimnastycznej z boiskiem do gry w badmintona, w liczbie 80 godzin,
  4. wynajem Sali ze stołami do gry w tenisa stołowego, w liczbie 60 godzin,

wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Brak możliwości komentowania.