Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 10/2021 z dnia 4 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Kraków, 12.05.2021 r.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 10/2021 z dnia 4 maja 2021 r.

w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia podczas obozu sportowego w okresie od 14.05.2021 r. do 16.05.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

  1. Postępowanie z dnia 4 maja 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. a)Trener/ instruktor:
  4. Łukasz Józkowicz, P. Marek Możdżeń

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Łukasz Józkowicz Trener/ instruktor Cena 100
2 Marek Możdżeń Trener/ instruktor Cena 100

 

Brak możliwości komentowania.