Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 09/2021 z dnia 4 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Kraków, 12.05.2021 r.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 09/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 14.05-16.05.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok II”.

  1. Postępowanie z dnia 4 maja 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

– w zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej:

Grand Andrzej Grygiel, który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Grand Andrzej Grygiel Cena 100

 

– w zakresie usługi wynajmu obiektów sportowych:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, działający z upoważnienia Gminy Miasta Dębicy, który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy
działający z upoważnienia Gminy Miasta Dębica
Cena 100

 

Brak możliwości komentowania.