Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 08/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Kraków, 20.05.2022 r.

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 08/2022 z dnia 12 maja 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 20.05.2022 r. do 31.03.2023 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

  1. Postępowanie z dnia 12 maja 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złoży Oferent:

  1. a)Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa:
  2. Krzysztof Małek (200 h), P. Łukasz Marszałek (240 h), P. Andrzej Pacholarz (240 h), P. Agata Wrońska (240 h), P. Marek Możdzeń (480 h), P. Dominik Pieszczyński (240 h),

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi w zakresie 60 godzin prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

  1. b)Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna:
  2. Andrzej Pacholarz (100 h), P. Agata Wrońska (100 h), P. Anna Kokorudz (100 h), P. Sebastian Dudzik (100 h),

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. c)Trener/ instruktor sekcja ogólnorozwojowa:
  2. Łukasz Marszałek

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Liczba godzin Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Krzysztof Małek Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 200 Cena 100
2 Łukasz Marszałek Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 240 Cena 100
3 Andrzej Pacholarz Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 240 Cena 100
4 Agata Wrońska Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 240 Cena 100
5 Marek Możdzeń Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 480 Cena 100
6 Dominik Pieszczyński Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa 240 Cena 100
7 Andrzej Pacholarz Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna 100 Cena 100
8 Agata Wrońska Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna 100 Cena 100
9 Anna Kokorudz Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna 100 Cena 100
10 Sebastian Dudzik Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna 100 Cena 100
11 Łukasz Marszałek Trener/ instruktor sekcja ogólnorozwojowa 80 Cena 100

Brak możliwości komentowania.