Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 07/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Kraków, 20.05.2022 r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 07/2022 z dnia 12 maja 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym usługi wynajmu/ wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackich
w okresie 20.05.2022 r. – 31.03.2023 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

  1. Postępowanie z dnia 12 maja 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Gmina Miejska Kraków, reprezentowana Szkołę Podstawową nr 91 im Janusza Kusocińskiego w Krakowie, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Miejska Kraków, reprezentowana Szkołę Podstawową nr 91 im Janusza Kusocińskiego w Krakowie Cena 100

Brak możliwości komentowania.