Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 07/2020 z dnia 8 września 2020 r.

w związku z postępowaniem dotyczącym usługi wynajmu/ wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji ogólnorozwojowej w okresie 16.09.2020 r. – 31.03.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok”.

  1. Postępowanie z dnia 8 września 2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krakowiektóry spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krakowie Cena 100

Brak możliwości komentowania.