Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 06/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Kraków, 20.05.2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 06/2022 z dnia 12 maja 2022 r.
dotyczące usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas imprezy sportowej w dniach 27.05-29.05.2022 r.

w ramach projektu „MISTRZOSTWAPOLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2022”. 

  1. Postępowanie z dnia 12 maja 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli:

W zakresie usługi hotelowej i gastronomicznej – Hotel Swing Kraków

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W zakresie usługi gastronomicznej – Smak Up

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W zakresie wynajmu obiektów sportowych – AWF Kraków

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel Swing Kraków Cena 100
2 Smak Up Cena 100
3 AWF Kraków Cena 100

Brak możliwości komentowania.