Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 06/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Kraków, 11.03.2021 r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 06/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu „Aktywni przez cały rok”.

 

  1. Postępowanie z dnia 3 marca 2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

– Biuro Audytu Anna Ziembicka, która spełniła wszystkie wymogi formalne
i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

l.p.

Nazwa firmy

Kryterium

Punkty przyznane za kryterium – cena

Kryterium

Punkty przyznane za kryterium – doświadczenie

Punkty przyznane łącznie

1

Biuro Audytu Anna Ziembicka

Cena

80 pkt.

Doświadczenie

20 pkt.

100 pkt.

Brak możliwości komentowania.