Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 06/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w związku z postępowaniem dotyczącym usługi wynajmu/ wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackich
w okresie 07.09.2020 r. – 31.03.2021 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok”.

  1. Postępowanie z dnia 28 sierpnia 2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Gmina Miejska Kraków, reprezentowana Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Miejska Kraków, reprezentowana Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Cena 100

Brak możliwości komentowania.