Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 05/2022 z dnia 5 maja 2022 r.

Kraków, 13.05.2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 05/2022 z dnia 5 maja 2022 r.
w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeuty/ masażysty prowadzących zajęcia podczas obozu kondycyjnego w okresie od 20.05.2022 r. do 21.05.2022 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

  1. Postępowanie z dnia 5 maja 2022 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. a)Trener/ instruktor:
  4. Dominik Pieszczyński, P. Marek Możdżeń

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. b)Fizjoterapeuta/ masażysta:
  2. Łukasz Marszałek

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Dominik Pieszczyński Trener/ instruktor Cena 100
2 Marek Możdżeń Trener/ instruktor Cena 100
3 Łukasz Marszałek Fizjoterapeuta/ masażysta Cena 100

Brak możliwości komentowania.