Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 05/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 05/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok”.

  1. Postępowanie z dnia 17 sierpnia 2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złoży Oferent:

a)Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa:
Andrzej Pacholarz
który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

b)Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna:
Andrzej Pacholarz
który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

c)Trener/ instruktor sekcja ogólnorozwojowa:
W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

d)Trener/ instruktor przygotowujący indywidualne plany treningowe:
W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Andrzej Pacholarz Trener/ instruktor sekcja pływacka grupowa Cena 80
2 Andrzej Pacholarz Trener/ instruktor sekcja pływacka indywidualna Cena 80

 

Brak możliwości komentowania.