Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 04/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 04/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w związku z postępowaniem dotyczącym usługi wynajmu/ wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackich w okresie 01.09.2020 r. – 31.03.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok”.

  1. Postępowanie z dnia 17 sierpnia 2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Gmina Miejska Kraków, reprezentowana Szkołę Podstawową nr 91 im Janusza Kusocińskiego w Krakowie, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Miejska Kraków, reprezentowana Szkołę Podstawową nr 91 im Janusza Kusocińskiego w Krakowie Cena 100

Brak możliwości komentowania.