Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 03/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Kraków, 24.01.2023 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 03/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów, psychologa/ pedagoga, fizjoterapeutów/ masażystów oraz obsługi medycznej  prowadzących zajęcia podczas obozu sportowego
w okresie od 02.02.2023 r. do 11.02.2023 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

  1. Postępowanie z dnia 16 stycznia 2023 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. a)Trener/ instruktor:
  4. Krzysztof Małek,  Agata Wrońska,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałych trenerów/instruktorów, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

  1. b)Fizjoterapeuta/ masażysta:

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

  1. c)Psycholog/ pedagog:
  2. Ewa Płoskonka

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. d)Obsługa medyczna:
  2. Grażyna Abram,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Krzysztof Małek Trener/ instruktor Cena 100
2 Agata Wrońska Trener/ instruktor Cena 100
3 Ewa Płoskonka Psycholog/ pedagog Cena 100
4 Grażyna Abram Obsługa medyczna Cena 100

Brak możliwości komentowania.