Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 03/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 03/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru trenerów/instruktorów, psychologa/ pedagoga, fizjoterapeuty/ masażysty  oraz obsługi medycznej  prowadzących zajęcia podczas obozu sportowego w okresie od 19.02.2021 r. do 28.02.2021 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok”.

 1. Postępowanie z dnia 2 lutego 2021 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  a) Trener/ instruktor:
  Agata Wrońska, P. Krzysztof Małek, P. Andrzej Pacholarz, P. Łukasz Marszałek

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi przez pozostałego jednego trenera/instruktora, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

 • b) Psycholog/pedagog:
  Elżbieta Łapa, P. Łukasz Józkowicz

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

 • c) Fizjoterapeuta/masażysta:
  Aldona Krzywoń

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

 • d) Obsługa medyczna:

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Nr oferty Imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Agata Wrońska Trener/ instruktor Cena 100
2 Krzysztof Małek Trener/ instruktor Cena 100
3 Andrzej Pacholarz Trener/ instruktor Cena 100
4 Łukasz Marszałek Trener/ instruktor Cena 100
5 Elżbieta Łapa Psycholog/pedagog Cena 100
6 Łukasz Józkowicz Psycholog/pedagog Cena 100
7 Aldona Krzywoń Fizjoterapeuta/ masażysta Cena 100

Brak możliwości komentowania.