Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 02/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Kraków, 24.01.2023 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach
zapytania ofertowego nr 02/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego
w dniach 02.02-11.02.2023 r.
w ramach projektu „Aktywni przez cały rok III”.

 

  1. Postępowanie z dnia 16 stycznia 2023 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

– Geovita S.A., który spełnia wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Geovita S.A. Cena 100

Brak możliwości komentowania.