Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego nr 01/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

w związku z postępowaniem dotyczącym usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas obozu sportowego w dniach 31.07-09.08.2020 r. w ramach projektu „Aktywni przez cały rok”. 

 

  1. Postępowanie z dnia 22 lipca 2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie
Cena 100

Brak możliwości komentowania.