Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (03/04/2019)

Kraków, 30.04.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wynajem obiektów sportowych podczas realizacji zawodów sportowych: dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych 2019:

Postępowanie nr 03/04/2019 z dnia 23.04.2019r.

1. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Zespół Krytych Pływalni
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Zespół Krytych Pływalni Całkowity koszt oferty 100%

Załączniki:
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-03-04-2019.rtf

Brak możliwości komentowania.